Administratorem danych osobowych jest Molendowski Artur Neto-sfera zwany dalej Neto-sfera z siedzibą w Radomiu, ul. Piastowska 13/45. Twoje dane nabyliśmy w związku z realizacja umowy na usługi telekomunikacyjne jakie Ci świadczymy lub świadczyliśmy.

W celu szczegółowych informacji o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych skieruj zapytanie do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych Osobowych tj. adres e-mail: sekretariat@neto-sfera.pl lub adres pocztowy:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Neto-sfera, ul. Piastowska 13/45, 26-600 Radom.